Een persoonlijk kunstwerk

Wil je ook een prachtig aandenken aan de zwangerschap, dan kan ik voor jou dit persoonlijke kunstwerk maken. Samen kunnen we een placentaplan maken, volledig afgestemd op jullie wensen en ideeën, waarmee de placenta als mooi, persoonlijk en blijvend aandenken behouden blijft.
Neem gerust contact op: info@placentart.nl Tel: +31(0)6 41816903

Levensboom

De placenta is een heel bijzonder en belangrijk orgaan voor de groei van jouw kindje. Na de geboorte van de placenta zie je hoe prachtig deze levensboom is opgebouwd. Aanvankelijk werd de placenta regelmatig weggegooid, echter meer en meer beginnen ouders de placenta te waarderen en groeit het verlangen om deze te begraven, nuttigen of behouden. Het behouden van de placenta maakt het mogelijk een blijvend, zeer persoonlijk, aandenken te hebben aan dit essentiële deel van jouw zwangerschap.

Bij mij resulteerde dit na de geboorte van mijn tweede (2005) in een placenta gegoten in giethars, welke later tentoongesteld is tijdens een expositie (2008). Bij het proces van de verwerking in giethars worden hoge temperaturen gebruikt, waardoor de placenta wordt gekookt. Hierdoor krijgt de placenta een andere structuur en is deze minder herkenbaar. Preserveren op sterk water maakt dat de placenta meer haar eigen kenmerken behoudt. Dit resulteerde in een tijdloze presentatie van de placenta van mijn vierde (2017). Een meer persoonlijke creatie is tot stand gekomen bij de placenta van mijn vijfde (2018). Het gebruik van porseleinen beeldjes en plastic speelgoed, dat ik veelvuldig gebruik in mijn werk als beeldend kunstenaar, heb ik samengebracht. Door de placenta op een voetstuk te plaatsen met naam van degene die zich via deze placenta heeft laten voeden, maakt dat dit resulteert in een blijvend, persoonlijk aandenken.

The placenta is a special organ and very important in fetal growth and development. After the delivery of the placenta you can observe its beautiful architecture. However, the placenta is usually thrown away, since it is unnecessary after birth. Though, more and more, parents start to appreciate this organ and the desire to bury, consume or preserve the placenta, is growing. It is possible to create a sustainable, very personal, keepsake of this important part of your pregnancy by preservation of the placenta.

After birth of my second (2005) I preserved the placenta by immersing it in Epoxy, which is exhibited in 2008. During the process of Epoxy immersing high temperatures lead to alterations of the structure of the placenta, which creates a less recognizable architecture of this organ. Preservation of the placenta in liquid creates a more natural aspect. This resulted in a timeless presentation of the placenta of my fourth child (2017). A more personalized creation has been established by including materials used in my most recent work, i.e. porcelain figurines and plastic children’s toys. By presenting the placenta on a pedestal with the name of whom was fed by this placenta, it receives the status of a permanent and personal piece of art.